Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2004 Str. 1225-1227

Autorzy: Mariusz Najgebauer , Krzysztof Chwastek , Jan Szczygłowski :

Tytuł: Blachy elektrotechniczne o wysokiej zawartości krzemu – właściwości i zastosowanie

Streszczenie: W pracy przedstawiono technologię produkcji oraz właściwości magnetyczne blach elektrotechnicznych o wysokiej zawartości krzemu, na przykładzie blachy 6,5% Si-Fe otrzymywanej w procesie nakrzemiania chemicznego CVD. Właściwości blach wysokokrzemowych zostały porównane z właściwościami klasycznych blach elektrotechnicznych oraz taśm amorficznych. Zaprezentowano również obszary zastosowań omawianych blach 6,5% Si-Fe.

Słowa kluczowe: blachy wysokokrzemowe 6,5% Si-Fe, nakrzemianie chemiczne CVD, straty energii, redukcja hałasu

wstecz