Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2004 Str. 1209-1213

Autorzy: Andrzej Wac-Włodarczyk , Paweł Mazurek :

Tytuł: Analiza tłumienności wtrąceniowej rdzeni ferrytowych w układach zasilania

Streszczenie: Zmniejszenie intensywności zakłóceń elektromagnetycznych do zadanego poziomu wymaga stosowania różnorodnych metod i rozwiązań technicznych. W pracy przedstawiono analizę przeprowadzonych badań dotyczących poprawy kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych przy wykorzystaniu rdzeni z miękkich materiałów magnetycznych. Rdzenie te, w różnych konfiguracjach, zainstalowano w obwodach zasilających obiekt elektroniczny (zasilacz impulsowy) i określono wartości wnoszonej przez nie tłumienności wtrąceniowej.

Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, EMC, zakłócenia elektromagnetyczne, tłumienność wtrąceniowa, ferryty

wstecz