Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2004 Str. 1197-1202

Autorzy: Robert Pytlech :

Tytuł: Wpływ obniżonych temperatur na wybrane właściwości magnetyczne rdzeni przekładników prądowych

Streszczenie: Niektóre wyroby przemysłu elektrotechnicznego wykorzystujące materiały magnetycznie miękkie użytkowane są w obniżonych temperaturach. W artykule omówiono wpływ temperatur -40 oC i -25 oC na wybrane parametry eksploatacyjne przekładników prądowych sn.

Słowa kluczowe: obniżona temperatura, materiał magnetycznie miękki, przenikalność magnetyczna, przekładnik prądowy

wstecz