Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2004 Str. 1193-1197

Autorzy: Zbigniew Zurek :

Tytuł: Bezstykowy pomiar naprężeń w stalach konstrukcyjnych o niskiej czułości magnetosprężystej

Streszczenie: W artykule przedstawiono badania stali konstrukcyjnych o niskiej czułości magnetosprężystej. Rezultaty badań wskazują na możliwości prowadzenia bezstykowych pomiarów naprężeń metodą magnetyczną.

Słowa kluczowe: efekt Villariego, stale konstrukcyjne, czułość magnetosprężysta, bezstykowy pomiar naprężeń

wstecz