Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2004 Str. 1188-1192

Autorzy: Krzysztof Gryz , Jolanta Karpowicz :

Tytuł: Ekspozycja na pola elektromagnetyczne w pomieszczeniach biurowych i metody jej ograniczania

Streszczenie: Przedstawiono charakterystykę pól elektromagnetycznych występujących w typowych pomieszczeniach biurowych, stanowiących jeden z czynników tzw. "zespołu tzw. chorego budynku" oraz charakterystykę ekspozycji pracowników i zagrożenia związane z oddziaływaniem pól na pracowników i sprzęt komputerowy. Zaprezentowano potrzeby i możliwości skutecznego zmniejszania wielkości niepożądanych pól elektromagnetycznych metodami technicznymi.

Słowa kluczowe: pola elektromagnetyczne, ograniczanie ekspozycji, metody techniczne, zespół chorego budynku

wstecz