Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2004 Str. 1181-1187

Autorzy: Anthony Moses , Jeanete Leicht :

Tytuł: Prognozowanie strat w stalach elektrotechnicznych przy kontrolowanym sposobie magnesowania

Streszczenie: Efektywność maszyn elektrycznych zależy od prawidłowego doboru materiału magnetycznego. Postęp w dziedzinie materiałów magnetycznie miękkich i bogata oferta rynkowa tych materiałów stwarzają konstruktorom nowe możliwości poprawiania jakości istniejących rozwiązań konstrukcyjnych maszyn elektrycznych oraz tworzenia nowych projektów. W pracy przedstawiono przegląd nowych materiałów magnetycznie miękkich. Tradycyjne metody badania strat tych materiałów nie zawsze dają dobre wyniki. Opisano nowe metody badania strat przy złożonych warunkach magnesowania oraz przedstawiono kierunki rozwoju w tej dziedzinie.

Słowa kluczowe: materiały magnetycznie miękkie, straty mocy, maszyny elektryczne

wstecz