Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11b/2010 Str. 268

Autorzy: Krzysztof Okarma :

Tytuł: Wykorzystanie techniki analizy obrazów do oceny grubości oblodzenia i pokrywy śnieżnej przewodów energetycznych

Streszczenie: W artykule zaproponowano wykorzystanie techniki analizy obrazów do oceny grubości oblodzenia i pokrywy śnieżnej przewodów energetycznych. Przeanalizowane zostały wymagania związane z dokładnością uzyskiwanych wyników, jak również możliwości kalibracji kamer na podstawie wiedzy a priori dotyczącej obiektów widocznych na obrazach. Przedstawiono algorytm ekstrakcji linii i estymacji jej grubości wraz z przykładowymi wynikami, a także potencjalne możliwości wykorzystania techniki super-rozdzielczości do poprawy dokładności estymacji.

Słowa kluczowe: analiza obrazów, linie energetyczne, estymacja oblodzenia.

wstecz