Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2010 Str. 109

Autorzy: Krzysztof Okarma :

Tytuł: Wpływ zastosowania różnych funkcji dwuwymiarowego okna przesuwnego na wyniki oceny jakości obrazów wskaźnikiem podobieństwa strukturalnego

Streszczenie: W artykule przeanalizowano wpływ zastosowania różnych funkcji dwuwymiarowego okna przesuwnego, zamiast typowego okna Gaussa, na wyniki oceny jakości obrazów wskaźnikiem podobieństwa strukturalnego. W celu weryfikacji znaczenia kształtu funkcji okna przeprowadzono testy z użyciem obrazów z bazy LIVE z pięcioma rodzajami zniekształceń. Uzyskane rezultaty potwierdziły zauważalne różnice wynikłe z wykorzystania różnych okien podczas obliczeń lokalnych wartości wskaźnika SSIM, co może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań.

Słowa kluczowe: ocena jakości obrazów, okna dwuwymiarowe, podobieństwo strukturalne.

wstecz