Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 290

Autorzy: Piotr Pracki :

Tytuł: Dynamika energetyczna oświetlenia

Streszczenie: W artykule opisano miary dynamiki energetycznej oświetlenia. Analizowano odniesieniowe czasy użytkowania wnętrzowych i drogowych urządzeń oświetleniowych. Dla zmiennych wartości parametrów charakteryzujących potencjał energetyczny oświetlenia i przyjętych czasów odniesieniowych, wyznaczono zakresy wartości energii jednostkowych i energii jednostkowych skorygowanych wnętrzowych i drogowych urządzeń oświetleniowych.

Słowa kluczowe: wydajność energetyczna, oświetlenie wnętrz, oświetlenie dróg.

wstecz