Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 286

Autorzy: Piotr Olszowiec :

Tytuł: Pomiary stanu izolacji baterii ogniw – teoria i praktyka

Streszczenie: W artykule przedstawiono powszechnie stosowane oraz proponowane metody okresowego pomiaru zastępczej rezystancji izolacji doziemnej baterii ogniw. Prezentację poprzedzono omówieniem schematów zastępczych baterii oraz zależności określających ich parametry. Wybrane metody pomiarowe przebadano na modelowej baterii ogniw. Podano wnioski i zalecenia odnośnie przydatności poszczególnych procedur pomiarowych.

Słowa kluczowe: bateria ogniw, schemat zastępczy, rezystancja izolacji, zasada Thevenina,

wstecz