Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 279

Autorzy: Katarzyna Halicka :

Tytuł: Wpływ jakości prognoz na wartość obrotu na rynku bilansującym

Streszczenie: Zasadniczym celem artykułu jest zbadanie wpływu jakości prognoz ceny energii elektrycznej i zapotrzebowania na wartość zakupu energii elektrycznej. Analiza wyników przeprowadzonych symulacji pozwoliła sprawdzić, czy wraz ze zmniejszeniem wartości odchylenia standardowego błędu prognozy ceny energii elektrycznej na giełdzie energii oraz zapotrzebowania na energię elektryczną, zmniejsza się częstość wystąpienia wyższej wartości obrotu na rynku bilansującym, a co za tym idzie zmniejsza się częstość wyższej wartości zakupu energii elektrycznej.

Słowa kluczowe: rynek energii elektrycznej, giełda energii, prognozowanie cen energii, jakość prognoz

wstecz