Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 267

Autorzy: Tomasz Długosz :

Tytuł: Wpływ obecności obiektów przewodzących na dokładność pomiarów pola elektromagnetycznego w strefie bliskiej

Streszczenie: W artykule przedstawiono podstawy metrologii pola elektromagnetycznego w polu bliskim ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obecności obiektów przewodzących na wyniki pomiarów.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, strefa bliska, pomiary, anteny.

wstecz