Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 242

Autorzy: Miroslav Gutten , Milan Trunkvalter :

Tytuł: Efekty termiczne spowodowane zwarciami w uzwojeniu transformatora olejowego

Streszczenie: Artykuł opisuje możliwość zmniejszenia napięć mechanicznych w uzwojeniu transformatora powstających w wyniku efektów cieplnych spowodowanych zwarciami. Różni autorzy podają różne wyniki eksperymentów określających ubytki materiału spowodowane wzrostem temperatury. Przyczyną mogą być różne czasy trwania zwarcia. Z punktu widzenia konserwacji powinny być uwzględnione zmaiany wymiarów jak i warunki chłodzenia.

Słowa kluczowe: transformatory mocy, zwarcia, efekty termiczne.

wstecz