Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 230

Autorzy: Ilhan Tarimer , Selcuk Sakar , Adem Dalcali :

Tytuł: Komputerowo wspomagany projekt liniowego generatora synchronicznego z magnesami trwałymi

Streszczenie: W artykule przedstawiono liniowy, synchroniczny generator 1kW w podłużnym strumieniem wytwarzanym przez magnesy. Analizowano optymalną konstrukcje generatora jako pro-ekologicznego źródła napięcia wykorzystującego energię fal. Wykorzystano metodę elementów skończonych (Ansoft Maxwell 3D program) do projektu konstrukcji generatora. Obliczono statyczne parametry elektryczne i magnetyczne. Uwzględniono nasycenie materiałów magnetycznych dzięki czemu poprawiono dokładność obliczeń. Wyniki analityczne potwierdziła symulacja obiektu.

Słowa kluczowe: liniowy generator synchroniczny, energia fal, projektowanie elektyromagnetyczne.

wstecz