Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 221

Autorzy: Marek Węgrzyn , Agnieszka Węgrzyn :

Tytuł: Implementacja sieci Petriego sterowania w częściowo rekonfigurowanych układach FPGA

Streszczenie: Artykuł przedstawia zastosowanie dekompozycji równoległej sieci Petriego do celów projektowania częściowo rekonfigurowanych sterowników logicznych. Do dekompozycji sieci Petriego zastosowano metody symboliczne bazujące na analizie wybranych właściwości sieci i wyznaczaniu P-niezmienników. Otrzymane w ten sposób połączone maszyny stanów są modelowane w wybranym języku opisu sprzętu. W artykule zaprezentowano modele w języku Verilog. Do implementacji układowej wykorzystywane są układy FPGA (firmy Xilinx). Wymiana wybranej składowej maszyny stanów, podczas powtórnej implementacji i porównaniu danych konfiguracyjnych, umożliwia zmianę konfiguracji tylko wybranego fragmentu projektu plikiem różnicowym.

Słowa kluczowe: sterownik logiczny, sieci Petriego, dekompozycja, częściowa rekonfiguracja, FPGA.

wstecz