Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 216

Autorzy: Grzegorz Sieklucki , Tadeusz Orzechowski , Rajmund Sykulski :

Tytuł: Wykorzystanie enkodera inkrementalnego w sterowaniu DFOC silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi (PMSM)

Streszczenie: Przedstawiono model matematyczny silnika z magnesami trwałymi (PMSM) dostosowany do rozwiązywanego problemu oraz metodę bezpośredniego sterowania polowo zorientowanego (DFOC). Omówiono zastosowanie enkodera inkrementalnego jako alternatywnego układu pomiaru położenia i prędkości kątowej silnika. Zaprezentowano jedną z możliwych procedur wstępnego pozycjonowania wirnika. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych regulacji PMSM.

Słowa kluczowe: Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (PMSM), bezpośrednie sterowanie polowo zorientowane (DFOC), enkoder inkrementalny, pomiar położenia wirnika.

wstecz