Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 205

Autorzy: Marian Pasko , Dawid Buła :

Tytuł: Hybrydowy energetyczny filtr aktywny w układzie z filtrem pasywnym dla jednej harmonicznej

Streszczenie: W artykule przedstawiono propozycję układu trójfazowego hybrydowego energetycznego filtru aktywnego w konfiguracji z filtrem pasywnym dla jednej harmonicznej. Zaprezentowano analizę teoretyczną algorytmu sterowania oraz odpowiednie wyniki laboratoryjne. Proponowana konfiguracja z jednej strony umożliwia obniżenie wymaganej mocy pozornej energetycznego filtru aktywnego, z drugiej natomiast zastosowanie filtru pasywnego dla jednej harmonicznej prowadzi do zmniejszenia ciężaru i wymiarów urządzenia.

Słowa kluczowe: filtracja harmonicznych, energetyczne filtry aktywne, hybrydowe energetyczne filtry aktywne, jakość energii elektrycznej.

wstecz