Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 200

Autorzy: Maria Di Piazza , Gianpaulo Vitale :

Tytuł: (Modelowanie w dziedzinie Laplacea aktywnego CM filtru EMI

Streszczenie: Artykuł prezentuje metodę projektowania filtru EMI przeznaczonego do tłumienia składowej wspólnej napięcia generowanego przez trójfazowy przekształtnik PWM na zaciskach silnika indukcyjnego. Szczegółowe zależności matematyczne opisując składowe systemu opracowano w dziedzinie Laplacea. Model zaimplementowano w środowisku Matlab Simulink. Oprogramowanie wykorzystano do ceny właściwości filtru przy tłumieniu składowej wspólnej. Eksperyment z wykorzystaniem napędu indukcyjnego potwierdził założenia modelu.

Słowa kluczowe: składowa wspólna, filtr aktywny, przekształtnik PWM.

wstecz