Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 194

Autorzy: Marek Hartman :

Tytuł: Metoda całkowa obliczenia stanów energetycznych w obwodach elektrycznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono uwagi i propozycje dotyczące opisów stanów energetycznych w obwodach elektrycznych. Na podstawie obserwacji Emanuela, Erlickiego i Czarneckiego opisanych we wcześniejszych publikacjach, autor przeprowadza analizę matematyczną otrzymując zmodyfikowaną formułę mocy biernej QI zaproponowaną przez Iliovici. Formuła ta ma związek z energią pola elektrycznego i magnetycznego zgromadzonego lub występującego w otoczeniu elementów reaktacyjnych. Autor proponuje rozróżnienie przyczyn powstawania mocy biernej QI oraz mocy nierównokształtności K. Obie te moce sa składnikami mocy nieaktywnej N. Sugeruje się przeprowadzenie procesów redukcji lub eliminacji składników mocy nieaktywnej w dwóch etapach.

Słowa kluczowe: moc bierna, moc nieaktywna, analiza obwodów, teoria mocy

wstecz