Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 182

Autorzy: Paweł Wójcik , Artur Noga :

Tytuł: Emisja zaburzeń promieniowanych przez obwody drukowane – przykład analizy numerycznej

Streszczenie: Artykuł poświęcono analizie wpływu nieciągłości płaszczyzny masy w wielowarstwowych obwodach drukowanych na poziom promieniowania elektromagnetycznego i jakość sygnałów w układzie. Do wyznaczenia poziomów emisji zaburzeń promieniowanych zastosowano metody numeryczne. Wykonano analizę testowego obwodu drukowanego dla kilku konfiguracji linii pobudzanych rzeczywistymi sygnałami cyfrowymi.

Słowa kluczowe: obwody drukowane, emisja zakłóceń promieniowanych, integralność sygnałów.

wstecz