Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 179

Autorzy: Tomasz Woźnica :

Tytuł: Wstępne pomiary zaburzeń radioelektrycznych w komorze GTEM z zastosowaniem analizatora widma.

Streszczenie: W artykule przedstawiono stanowisko do wstępnych pomiarów zaburzeń radioelektrycznych w komorze GTEM z zastosowaniem analizatora widma, wyniki procedury sprawdzającej poprawność wykonywanych pomiarów oraz omówiono podstawowe problemy techniczne i potencjalne źródła błędów wynikające z zastosowanej konfiguracji aparatury badawczej.

Słowa kluczowe: zaburzenia radioelektryczne, komora GTEM, badania EMC, kompatybilność elektromagnetyczna.

wstecz