Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 176

Autorzy: Cezary Worek , Marcin Szczurkowski :

Tytuł: Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektronicznych przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Streszczenie: W artykule przedstawiono przykład podejścia do konstruowania urządzeń spełniających jednocześnie wymagania dyrektyw 94/9/WE (ATEX) i 2004/108/WE (EMC). W celu rozwiązywania szczegółowych problemów autorzy zaproponowali sprawdzoną w wielu projektach procedurę opierającą się na weryfikacji elementów składowych w układach testowych pod kątem spełnienia wymagań zarówno funkcjonalnych jak i dyrektywy EMC.

Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, bezpieczeństwo funkcjonalne, przestrzenie zagrożone wybuchem, EMC, ATEX, izolacja galwaniczna

wstecz