Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 172

Autorzy: Jarosław Wiater :

Tytuł: Minimalizacja zagrożenia piorunowego przyłączy sygnałowych systemów sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznej 110/15 kV

Streszczenie: Wprowadzane nowoczesne urządzenia sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych, a szczególnie te sterowane cyfrowo, są znacznie bardziej podatne na bezpośrednie oddziaływanie impulsowych pól elektromagnetycznych oraz na działanie udarów napięciowych lub prądowych dochodzących do tych urządzeń z sieci zasilającej oraz z linii transmisji sygnałów. Prezentowana metoda numerycznego określania przepięć w obwodach przesyłu sygnałów na terenie stacji elektroenergetycznych pozwala na wstępną ocenę występującego zagrożenia i na tej podstawie na podjęcie prób optymalnego wytyczenia tras przewodów systemów sterowania i nadzoru na terenie stacji ze względu na występujące zagrożenie piorunowe oraz dobór odpowiednich rozwiązań systemów ograniczających przepięcia.

Słowa kluczowe: stacja WN/SN, wzrost lokalnego potencjału uziomu, GPR, wyładowanie atmosferyczne, CDEGS.

wstecz