Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 168

Autorzy: Piotr Ruszel :

Tytuł: Model źródła przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych – weryfikacja, zastosowanie

Streszczenie: Niniejsze opracowanie zawiera wyniki prac teoretycznych i doświadczalnych weryfikujących proponowany przez autora model klucza tranzystorowego. Model ten reprezentuje klucz tranzystorowy jako źródło przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych. Określono ograniczenia i zakres częstotliwości w którym proponowany model reprezentuje modelowany klucz tranzystorowy. Podano przykład aplikacji modelu do określenia poziomu zakłóceń przy zastosowaniu programu symulacyjnego i porównano otrzymane wyniki obliczeń z wynikami pomiarów laboratoryjnych. Pomiary wykonano za pomocą „tradycyjnych” odbiorników pomiarowych.

Słowa kluczowe: zaburzenia przewodzone, klucz tranzystorowy, kompatybilność elektromagnetyczna,

wstecz