Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 165

Autorzy: Marian Wnuk , Leszek Nowosielski , Rafał Przesmycki , Kazimierz Piwowarczyk :

Tytuł: Pomiar odporności urządzeń informatycznych na promieniowane pole elektryczne o częstotliwości radiowej w zakresie (80-1000) MHz

Streszczenie: Referat dotyczy problemów EMC urządzeń cywilnych. Przedstawiono w nim metodologię pomiarów oraz opis stanowiska do pomiaru odporności tych urządzeń na oddziaływanie pola elektrycznego o częstotliwości radiowej zgodnie z normami [1], [2]. Celem badań jest uzyskanie danych pomiarowych niezbędnych do oceny zgodności badanych urządzeń informatycznych lub zestawów tych urządzeń z wymaganiami zawartymi w normach..

Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, odporność.

wstecz