Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 161

Autorzy: Piotr Ruszel , Janusz Ociepka :

Tytuł: Zastosowanie cyfrowej analizy widma w pomiarach zaburzeń elektromagnetycznych

Streszczenie: W pracy rozważano zagadnienia związane z zastosowaniem metod cyfrowego przetwarzania sygnałów w pomiarach widma sygnałów zakłóceń. Zwrócono uwagę na ograniczenia metod cyfrowych wynikające z zakresu dynamicznego toru przetwarzania analogowocyfrowego i czasu rejestracji sygnału. Wskazano możliwość istotnego skrócenia czasu pomiaru w stosunku do metod wykorzystujących odbiornik pomiarowy poprzez wykorzystanie oscyloskopu cyfrowego w pomiarze widma zakłóceń generowanego w łącznikach elektronicznych.

Słowa kluczowe: Kompatybilność elektromagnetyczna, pomiar, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, łączniki elektroniczne

wstecz