Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 143

Autorzy: Renata Markowska :

Tytuł: Przepięcia w okablowaniu dużego obiektu budowlanego podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki obliczeń numerycznych przepięć indukowanych i przewodzonych, które mogą powstawać w układach przewodów ułożonych w dużych obiektach budowlanych typu halowego podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w instalacje piorunochronne lub przewodzące elementy konstrukcyjne takich obiektów. Analizowano głównie zagrożenia stwarzane przez prąd pierwszego wyładowania głównego. Rozważano różne rozwiązania urządzeń piorunochronnych i konstrukcji budynku.

Słowa kluczowe: wyładowanie piorunowe, duży obiekt budowlany, przepięcia atmosferyczne w okablowaniu, obliczenia numeryczne.

wstecz