Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 140

Autorzy: Renata Markowska :

Tytuł: Narażenia powstające w instalacji elektrycznej podczas wyładowania piorunowego w maszt stacji bazowej GSM zlokalizowanej na dachu obiektu budowlanego

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki obliczeń numerycznych przepięć, które mogą powstawać pomiędzy przewodami różnych instalacji elektrycznych w obiekcie budowlanym podczas bezpośredniego wyładowania pioruna w maszt stacji bazowej GSM zlokalizowanej na dachu tego obiektu. Analizowano zagrożenie stwarzane przez prąd pierwszego wyładowania głównego. W rozważaniach uwzględniono podział prądu pioruna pomiędzy uziomy obiektu budowlanego i stacji transformatorowej, z której zasilany jest budynek.

Słowa kluczowe: wyładowanie piorunowe, stacja GSM na dachu budynku, przepięcia w instalacji elektrycznej, obliczenia numeryczne.

wstecz