Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 132

Autorzy: Wojciech Krajewski :

Tytuł: Analiza prądów indukowanych w organizmie elektromontera wykonującego pracę pod napięciem techniką „na potencjale”

Streszczenie: Zastosowano pośredni wariant metody elementów brzegowych (MEB) do analizy rozkładów gęstości prądów indukowanych w organizmie elektromontera wykonującego pracę pod napięciem (PPN) techniką „na potencjale”. Metodę tą zaimplementowano we własnym pakiecie oprogramowania, który wyposażono w numeryczny model organizmu człowieka (o wymiarach zgodnych z normami IEC). Model ten zmodyfikowano tak, aby można było uwzględnić różne ustawienia ciała elektromontera. Przedstawiono przykład obliczeniowy dotyczący PPN na słupie linii 400 kV.

Słowa kluczowe: prace pod napięciem, pole elektromagnetyczne, prądy wirowe, analiza numeryczna, metoda elementów brzegowych

wstecz