Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str.

Autorzy: Ryszard Nowicz , Michał Kaczmarek :

Tytuł: Wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej przekładników napięciowych

Streszczenie: Przekładniki napięciowe i prądowe należą do systemu elektroenergetycznego i stanowią podstawowy element łączący obwód pierwotny linii elektroenergetycznej z obwodem wtórnym wykorzystywanym do pomiarów i / lub zabezpieczeń. Przedmiotem artykułu są zagadnienia związanie z kompatybilnością elektromagnetyczną przekładników napięciowych dotyczące transferu sinusoidalnych zaburzeń o częstotliwościach z zakresu 200 Hz do 9000 Hz ze strony pierwotnej na wtórną.

Słowa kluczowe: transfer zaburzenia, kompatybilność elektromagnetyczna, przekładnik napięciowy, poziom kompatybilności

wstecz