Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 109

Autorzy: Mariusz Gamracki :

Tytuł: Modelowanie matematyczne zjawiska wnikania pola elektromagnetycznego do stratnej ziemi

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki analizy wnikania fali płaskiej pola elektromagnetycznego do stratnej ziemi. Do obliczeń przyjęto trójwykładniczy model padającej fali płaskiej. Opisano matematyczne podstawy modelowania zjawiska wnikania pola do ziemi, przedstawiono wpływ współczynników Fresnela na wnikanie pola. Dokonano porównania uzyskanych wyników dla wybranych parametrów geometrycznych padającej fali płaskiej. Przedstawiono wyniki analizy dla wybranych kątów padania fali płaskiej i różnych głębokości, na której zostało wyznaczane pole.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, współczynniki Fresnela, fala płaska, modelowanie matematyczne, przekształcenie FFT.

wstecz