Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 112

Autorzy: Sławomir Hausman :

Tytuł: Metody i automatyzacja pomiaru znormalizowanej tłumienności stanowisk do badania emisji promieniowanej

Streszczenie: W artykule zaproponowano klasyfikację i porównano metody wyznaczania znormalizowanej tłumienności (NSA) komór bezodbiciowych przeznaczonych do badania emisji promieniowanych. Scharakteryzowano procedury zgodne między innymi z europejską normą EN 50147-2 i pokazano możliwości automatyzacji pomiarów. Skrótowo omówiono oryginalne oprogramowanie komputerowe umożliwiające automatyczne wykonywanie pomiarów NSA potrzebnych w procesie akredytacji laboratoriów, jak i okresowej samokontroli.

Słowa kluczowe: znormalizowana tłumienność stanowiska, emisje promieniowane, automatyzacja pomiarów.

wstecz