Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 106

Autorzy: Krzysztof Dymarkowski , Rafał Namiotko , Andrzej Kaczmarek :

Tytuł: Prognozowanie sygnatury okrętu na podstawie analizy źródeł promieniowania pola elektromagnetycznego

Streszczenie: Określono potencjalne źródła pola elektromagnetycznego zainstalowane na pokładzie jednostki pływającej. Pokazano podejście do prognozowania sygnatury okrętu na podstawie analizy źródeł pola elektromagnetycznego. Przedstawiono algorytm określania sygnatury pola elektromagnetycznego okrętu. Zawarto wyniki symulacji komputerowej na podstawie opracowanego modelu matematycznego.

Słowa kluczowe: sygnatura pola elektromagnetycznego okrętu, promieniowanie elektromagnetyczne, okręt.

wstecz