Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 104

Autorzy: Andrzej Sowa , Tomasz Kuczyński :

Tytuł: Ocena zagrożenia instalacji elektrycznej i urządzeń podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt budowlany

Streszczenie: Ocena poprawności zastosowanych rozwiązań ochrony odgromowej wymaga określenia podziału prądu udarowego pomiędzy instalacje przewodzące dochodzące do obiektu a system uziomowy podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt. Dotyczy to szczególnie tej części prądu, która wpływa do instalacji elektrycznej. Posiadając informacje o wartości szczytowej i kształcie tego prądu można poprawnie dobrać urządzenia ograniczające przepięcia oraz określić poziomy przepięć dochodzących do przyłączy zasilających urządzeń.

Słowa kluczowe: ochrona odgromowa, instalacje elektryczne, urządzenia ograniczające przepięcia, kompatybilność elektromagnetyczna.

wstecz