Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 101

Autorzy: Andrzej Zankiewicz :

Tytuł: Podatność sieci Wi-Fi w paśmie 5GHz na interferencje sąsiedniokanałowe

Streszczenie: W artykule przeanalizowano problem wzajemnego wpływu sieci standardu Wi-Fi IEEE 802.11a pracujących w tym samym obszarze. Przedstawione zostały wyniki wykonanych eksperymentów określające przepustowość sieci pracujących w danym obszarze w nakładających się lub sąsiadujących ze sobą kanałach częstotliwościowych. Otrzymane rezultaty mogą być przydatne przy projektowaniu i rozbudowie sieci 802.11a.

Słowa kluczowe: WLAN, 802.11a, pasmo U-NII 5GHz, przepustowość sieci Wi-Fi.

wstecz