Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 98

Autorzy: Stanisław Wojtas , Marek Wołoszyk :

Tytuł: Nowa procedura pomiaru uziemień odgromowych metodą udarową

Streszczenie: W artykule zamieszczono opis nowej procedury pomiaru uziemień odgromowych metodą udarową. Zgodnie z propozycję podczas testu udarowego można pomierzyć nie tylko impedancję udarową uziemienia, ale także ocenić jego rezystancję oraz współczynnik udaru. Wynik takiego badania uwzględnia tylko tę część uziomu, którą określa się jako jego długość efektywną.

Słowa kluczowe: pomiary uziemień odgromowych, impedancja uziemienia, współczynnik udarowy uziemienia

wstecz