Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 94

Autorzy: Jarosław Wiater :

Tytuł: Wpływ różnych modeli kanału wyładowania piorunowego na rozpływ prądów w stacji elektroenergetycznej wysokiego napięcia

Streszczenie: W niniejszym artykule przeanalizowany został wpływ modelu źródła kanału wyładowania piorunowego na rozpływ prądów w stacji elektroenergetycznej wysokiego napięcia. Porównania dokonano wykonując obliczenia z wykorzystaniem programu HIFREQ. Wykorzystany model stacji elektroenergetycznej został stworzony na podstawie dokumentacji technicznej i wyników pomiarów terenowych.

Słowa kluczowe: rozpływ prądu, stacja elektroenergetyczna, wyładowanie piorunowe, HIFREQ.

wstecz