Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 92

Autorzy: Adam Idźkowski , Wojciech Walendziuk , Eugeniusz Tarasow :

Tytuł: Równoległa symulacja pola elektromagnetycznego w anatomicznym modelu głowy ludzkiej za pomocą klastra obliczeniowego

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono metodę obliczania propagacji pola elektromagnetycznego w anatomicznym modelu głowy ludzkie. W pracy przedstawiono strukturę badanego modelu opartego na obrazach, otrzymanych metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Do obliczeń wykorzystano program równoległy, zaimplementowany w sieci klaster, opartej na trzech węzłach, który opracowano na podstawie metody różnic skończonych w dziedzinie czasu FDTD (Finite-Difference Time-Domain).

Słowa kluczowe: obliczenia równoległe, Finite-Difference Time-Domain, Specific Absorption Rate.

wstecz