Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 90

Autorzy: Wojciech Walendziuk , Jarosław Forenc :

Tytuł: Obliczenia rozkładu SAR oraz przyrostu temperatury w numerycznym modelu ciała ludzkiego

Streszczenie: W artykule przedstawiono wykorzystaną przez autorów publikacji procedurę wyznaczania rozkładu SAR (Specific Absorption Rate). W tym celu posłużono się metodą FDTD (Finite-Difference Time-Domain), którą zaimplementowano w wersji równoległej pracującej w sieci komputerów klaster. Przeprowadzone doświadczenia obliczania współczynnika SAR oraz przyrostu temperatury oparto na modelu głowy ludzkiej, zbudowanej z jedenastu tkanek. W podsumowaniu przedstawiono porównanie otrzymanych wyników z badaniami innych autorów.

Słowa kluczowe: obliczenia równoległe, Finite-Difference Time-Domain, Specific Absorption Rate.

wstecz