Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 88

Autorzy: Ewa Świercz :

Tytuł: Algorytm eliminacji zakłóceń impulsowych poprzez nieparametryczną estymacje częstotliwości chwilowej sygnału

Streszczenie: W artykule prezentowany jest algorytm eliminacji zakłóceń impulsowych poprzez nieparametryczną estymacje częstotliwości chwilowej sygnału (IF). Przyjmując do rozważań wielomianowe modulacje częstotliwości pokazano, że krzepka transformacja Wignera-Villego (WDR) pozwala na akceptowalną jakość estymacji IF w impulsowych zakłóceniach z wartością SNR 0 dB, niezależnie od typu modulacji.

Słowa kluczowe: estymacja częstotliwości chwilowej, krzepkie rozkłady czas-częstotliwość.

wstecz