Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 81

Autorzy: Ernesto Stefanov , Favio Ospino , Manuel Briceno , Stefano Mangione , Anyi Gavidia , Luis Colina :

Tytuł: Audyt urządzeń i systemów ochrony odgromowej w stacjach elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia)

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodykę prowadzenia audytu oraz certyfikacji urządzenia piorunochronnego w dowolnej stacji elektroenergetycznej średniego lub wysokiego napięcia. Zaproponowano rozwiązania uwzględniające okresy pomiędzy inspekcjami, diagnostykę oraz sprawdzanie zainstalowanych systemów ochronnych, pomiary parametrów elektrycznych oraz analizę geologiczną.

Słowa kluczowe: wyrównanie potencjałów, ograniczanie przepięć, system uziomowy, urządzenie piorunochronne.

wstecz