Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 78

Autorzy: Andrzej Sowa :

Tytuł: Analiza odstępów izolacyjnych pomiędzy LPS i urządzeniami zlokalizowanymi na dachu

Streszczenie: Urządzenia na dachach obiektów budowlanych należy chronić przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym. Tworząc warunki zapewniające taką ochronę należy umieścić urządzenia w przestrzeniach chronionych i zachować minimalne odstępy izolacyjne pomiędzy tymi urządzeniami a zwodami na dachach obiektów. W artykule przedstawiono wyznaczone wartości odstępów izolacyjnych dla różnych konfiguracji urządzeń piorunochronnych.

Słowa kluczowe: odstępy izolacyjne, wyładowanie piorunowe, rozpływ prądu piorunowego.

wstecz