Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 72

Autorzy: Andrzej Rusiecki :

Tytuł: Pomiary skuteczności ekranowania małej obudowy ze szczeliną z użyciem komory GTEM i generatora grzebieniowego w zakresie od 30 MHz do 1 GHz

Streszczenie: Przedstawione zostały wyniki pomiarów skuteczności ekranowania małej obudowy ze szczeliną. Pomiary wykonane zostały z użyciem komory GTEM i wykonanego na potrzeby pomiaru generatora grzebieniowego w zakresie od 30 MHz do 1 GHz. Wyniki pomiarów porównane zostały z wynikami analizy numerycznej wykonanej z użyciem programu WIPL-D.

Słowa kluczowe: skuteczność ekranowania, obudowa ze szczeliną, komora GTEM, generator grzebieniowy.

wstecz