Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 69

Autorzy: Michael Omidiora , Matti Lehtonen :

Tytuł: Odporność na wyładowania piorunowe kabli średniego napięcia z żyłą powrotną

Streszczenie: W artykule podjęto próbę określenia zagrożenia piorunowego ułożonych w ziemi kabli średniego napięcia z przewodem odgromowym. Wykorzystano metodę elementów skończonych w celu doboru odpowiednich sposobów ochrony kabli przed wyładowaniami piorunowymi. Wyznaczono wskaźnik awaryjności podziemnych kabli z lub bez przewodu odgromowego. Wykorzystano do tego celu dane statystyczne zebrane z terenu Finlandii.

Słowa kluczowe: przewód odgromowy, metoda elementów skończonych, wyładowanie piorunowe, gęstość wyładowań piorunowych, natężenie pola elektrycznego, kabel ułożony w ziemi, przepięcia, rezystywność gruntu.

wstecz