Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 65

Autorzy: Adam Nikołajew :

Tytuł: Zastosowanie kwadraturowych filtrów lustrzanych do odbioru sygnału wyjściowego z wielomodowego światłowodu skokowego

Streszczenie: Przeprowadzono analizę możliwości zastosowania filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej do odbioru sygnału transmitowanego przez wielomodowy światłowód skokowy. Obliczono kształt sygnału wyjściowego przy zadanej sekwencji bitów. Przeprowadzono symulację działania odbiornika przy różnych częstotliwościach próbkowania sygnału. Wykazano, że pominięcie początkowych próbek jest skutecznym sposobem zwiększenia prawdopodobieństwa prawidłowego odbioru sygnału.

Słowa kluczowe: światłowód skokowy, falka Haara, sygnał wyjściowy, filtr SOI

wstecz