Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 57

Autorzy: Leila Mokhnache , Ahmed Boubakeur , Rafic Kattan , Nassima Mzion :

Tytuł: Napięcia indukowane w napowietrznej linii przesyłowej oraz wpływ przewodu odgromowego przy wykorzystaniu hybrydowej metody obliczeń

Streszczenie: Artykuł przedstawia metodykę obliczenia napięć indukowanych przez zewnętrzne elektromagnetyczne stany nieustalone, a w szczególności przez wyładowanie piorunowe do napowietrznej linii elektroenergetycznej. Zaproponowana została hybrydowa metoda oceny pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez wyładowanie atmosferyczne oraz model sprzężenia linii z kanałem wyładowania.

Słowa kluczowe: Wyładowanie atmosferyczne, pole elektromagnetyczne, napięcia indukowane, linie elektroenergetyczne

wstecz