Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 54

Autorzy: Osamu Fujiwara , Ikuko Mori :

Tytuł: Estymacja czasu czoła prądów wyładowań elektrostatycznych w powietrzu dla niskonapięciowych generatorów

Streszczenie: Wykorzystując cyfrowy oscyloskop o paśmie 12 GHz dokonano pomiarów kształtów prądów wyładowań elektrostatycznych w powietrzu przy poziomie napięcia na generatorze poniżej 1kV i przy obciążeniu 50 W celu wyznaczenia rzeczywistego czasu narastania prądu zrekonstruowano jego kształt z zespolonej odpowiedzi częstotliwościowej pierwszego i drugiego rzędu w płaszczyźnie pionowej oscyloskopu. W rezultacie ustalono minimalny czas narastania prądu równy 27 ps dla napięcia 300V.

Słowa kluczowe: generator wyładowań elektrostatycznych (ESD-gun), wyładowanie w powietrzu, czas narastania, zespolona odpowiedź częstotliwościowa w płaszczyźnie pionowej oscyloskopu.

wstecz