Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 45

Autorzy: Renata Markowska :

Tytuł: Modelowanie wyładowania pioruna w wieżę radiokomunikacyjną z użyciem źródła napięcia

Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę zastosowania idealnego źródła napięcia do celów numerycznego modelowania wyładowania pioruna w wieżę radiokomunikacyjną. Głównym przedmiotem analizy jest propagacja fal odbitych prądu pioruna w wieży ponieważ determinują one w zasadniczy sposób przebieg prądu pioruna wpływającego do wieży. Rozważana jest wieża o wysokości 62 m oraz kształt fali prądu pioruna odpowiadający udarom następnym wyładowania głównego. Wyniki analiz porównano z wynikami analiz wcześniejszych z użyciem źródła prądu.

Słowa kluczowe: prądowe fale wędrowne, bezpośrednie wyładowanie pioruna, wieża radiokomunikacyjna, modelowanie numeryczne.

wstecz