Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 43

Autorzy: Karol Aniserowicz , Tomasz Maksimowicz :

Tytuł: Symulacja prądów indukowanych w pętli dla różnych kształtów prądów płynących podczas wyładowań piorunowych

Streszczenie: Przedstawiono wyniki symulacji numerycznej prądów indukowanych w przewodzącej pętli przez wyładowanie atmosferyczne. Przedyskutowano konsekwencje zastosowania różniących się formuł do opisu przebiegu prądu piorunowego. Zaprezentowano wyniki zastosowania dwóch znanych wzorów: dwuwykładniczego, i drugiego, przyjętego w normach międzynarodowych, dla różnych typów wyładowań doziemnych.

Słowa kluczowe: piorun, prąd indukowany, symulacja.

wstecz