Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 41

Autorzy: Marek Łoboda , Robert Marciniak :

Tytuł: Niezawodność systemu uziomowego jako znaczący czynnik determinujący jakość energii, kompatybilność elektromagnetyczną i ochronę odgromową

Streszczenie: Jednym z głównych wymagań dla uziemień EMC i ochrony odgromowej jest zapewnienie ich długotrwałego i niezawodnego działania przez okres rzędu 20-30 lat. Firma Galmar - producent stalowych pomiedziownych uziomów i drutów rozpoczęła w 2003roku wieloletni projekt badań korozji uziomów w warunkach polowych, których wyniki po 2., 4. i 6. letniej ekspozycji w różnych gruntach w Polsce są prezentowane niżej.

Słowa kluczowe: ochrona odgromowa, uziomy, badania korozyjne.

wstecz